DUYURU DETAYLARI

 • 2018 YILI OLAĞAN MALİ KONGRE HK.

   

                                                                                                                                              

  Sayı: 00233/ 2018                                                                                                  15.08.2018

  Konu: 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Hk.

   

                          2018 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

                          SAYIN ÜYEMİZ:

   

             

              Odamız 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 28.09.2018 Cuma günü saat 14: 00 'de çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın (ASIL TOPLANTI )  29.09.2018 Cumartesi günü saat: 14.00’de Eczacı  Odamızın Toplantı       ( Turizm Cad. Eras İşhanı No: 146 – 147 Kat: 3 68100 AKSARAY ) Salonunda yapılacaktır.

              Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

   

                                                            

                                                                                                       Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                            Genel Sekreter

                                                                                                Ecz. Hasan Hüseyin Kaymak 

   

   

   

  GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama,

  2. Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması,

  3. Saygı duruşu; İstiklal Marşı ,

  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması

  5. Mali Raporların okunması

  6. Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,

  7. Raporların müzakeresi,

  8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibra-ı,

  9. 2018-2019 Yılı Taslak Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

  10. Dilek ve öneriler,

  11.Kapanış.

   

   

   

  * * * * *  DİKKAT ÇOK ÖNEMLİDİR  * * * * *

              6643 Sayılı Yasanın Değişik 4078 Sayılı Yasanın 1'inci maddesine göre; Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Katılmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.