DUYURU DETAYLARI

 • HASTA BEZLERİNDE PRİMER TANI İLE İLGİLİ DUYURU HK.

  DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 

  Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde yer alan A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi / Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi / Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanılar ile bu tanılara ilişkin ICD-10 kodları aşağıda belirtildiği gibidir;

  İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi
  Sıra No ICD-10 Kodu Tanı
  1 C72 Spinal Kord Tümörleri
  2 E80 Porfiria (Diğer,) 
  3 F01 Vasküler bunama 
  4 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama 
  5 F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
  6 F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında 
  7 G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama 
  8 G91 Hidrosefali 
  9 B02 Herpes Zoster 
  10 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
  11 C61 Prostat malign neoplazmı 
  12 C67 Mesanenin habis neoplazması
  13 C68 Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması
  14 C71 Beyin Tümörleri
  15 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
  16 C72 Spinal Kord Tümörleri
  17 D43 Serebral Tümörler
  18 D46 Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar) 
  19 D46 Miyolodisplazi
  20 D51 B12 Vitamin Eksikliği 
  21 E13 Diyabetes Mellitus 
  22 F00.1 Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)
  23 F01 Vasküler bunama 
  24 F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama 
  25 F01.1 Multipl enfarktlı bunama 
  26 F01.2 Subkortikal vasküler bunama 
  27 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama 
  28 F01.8 Vasküler bunamalar, diğer 
  29 F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış 
  30 F02 Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 
  31 F02.0(G31.0) Bunama, Pick hastalığında 
  32 F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
  33 F02.2(G10) Bunama, Huntington hastalığında 
  34 F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında 
  35 F02.4(B22.0) Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında 
  36 F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 
  37 F03 Bunama, tanımlanmamış 
  38 F71… Orta mental retardasyon
  39 F72… Ciddi mental retardasyon
  40 F78-F79 Zeka Geriliği 
  41 F79 Tanımlanmamış mental retardasyon
  42 G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)
  43 G12.2 Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)
  44 G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)
  45 G20 Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder) 
  46 G20 Parkinson
  47 G30 Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer) 
  48 G30 Bunama, Alzheimer hastalığında 
  49 G30 Demans
  50 G30 Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)
  51 G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama 
  52 G30.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama 
  53 G30.8 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip 
  54 G30.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış 
  55 G35 Multipl Skleroz
  56 G37.3  Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelittransvers miyelit
  57 G46 Serebrovasküler Hastalıklar
  58 G46(I60-I67) Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları 
  59 G61 Guillain Barre 
  60 G61.0 Gullian - borse sendromu
  61 G80 Serebral Palsi
  62 G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
  63 G83.4 Cauda-equina sendromu 
  64 G90.3 Multi Sistem otrofi
  65 G91.2 Normal Basınçlı Hidrosefali
  66 G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
  67 G95.8 Spinal Kord Hasarı
  68 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
  69 I67 Serebrovasküler Hastalık                                      
  70 I67 Serebrovasküler Hastalıklar
  71 K50 Crohn hastalığı 
  72 K51 Ülseratif Kolit
  73 K51.0 Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları
  74 K52.0 Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları
  75 K60.0 Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)
  76 K61.0 Anal Apse 
  77 K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
  78 K62.2 Anal Prolapsus
  79 K62.3 Rektal Prolapsus
  80 M47 Servikal Spondilozis (Spondilozis) 
  81 M48.0 Spinal Steroz
  82 M51 Disk hastalıkları
  83 N31 Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu 
  84 N31.0 İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
  85 N31.0 Baskılanamamış Nöropatik Mesane
  86 N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
  87 N31.1 Reflex Nöropatik Mesane
  88 N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
  89 N31.2 Flask Nöropatik Mesane
  90 N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu
  91 N31.8 Mesanenin Diğer Nöromuskuler Disfonksyonları
  92 N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
  93 N31.9 Mesanenin Nöromuskuler Disfonksyonu
  94 N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
  95 N32.1 Vezikointestinal fistül
  96 N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış
  97 N33.8 Mesane Bozuklukları 
  98 N35 Üretral striktür
  99 N40 Benign prostat hiperplazisi 
  100 N82.0 Vezikovajinal fistül
  101 N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
  102 O66.3 Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum
  103 Q05 Spina bifida
  104 Q05 meningomiyelosel  (meningosel)
  105 Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış
  106 Q06… Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları
  107 Q42 Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
  108 Q42.0 Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
  109 Q42.1 Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
  110 Q42.2 Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
  111 Q42.3 Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
  112 Q43.1 Hirschsprung hastalığı
  113 Q43.10 Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış
  114 Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
  115 Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü
  116 Q43.7 Persistan kloaka
  117 Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül
  118 Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
  119 Q62.31 Ektopik üreterosel
  120 Q64.1 Mesane ekstrofisi
  121 Q64.11 Kloakal ekstrofi
  122 Q64.19 Mesane ekstrofisi
  123 Q64.2 Konjenital üretral kapaklar
  124 Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
  125 Q76.42 Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri
  126 Q89.81 Kaudal displazi zinciri
  127 S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
  128 S24 Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
  129 S34 Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması
  130 S37.28 Mesanenin diğer yaralanması
  131 T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış
  132 T09 Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış) 
  133 T09.3 Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış
  134 T91 Spinal Kord Yaralanması 
  135 Z51.0 Redyoterapi Dönemi 
  136 Z81.0 Mental Retardasyon ve Serebral Palsi 
  137 Z82.0 Epilepsi 
  138 F71 Orta mental retardasyon
  139 F71.0 Orta mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikte
  140 F71.1 Orta mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğu
  141 F71.8 Orta mental retardasyon, diğer davranış bozuklukları
  142 F71.9 Orta mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadan
  143 F72 Ciddi mental retardasyon
  144 F72.0 Ciddi mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikte
  145 F72.1 Ciddi mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğu
  146 F72.8 Ciddi mental retardasyon, diğer davranış bozuklukları
  147 F72.9 Ciddi mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadan
  148 Q06 Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları
  149 Q06.0 Amiyeli
  150 Q06.1 Spinal kord hipoplazisi ve displazisi
  151 Q06.2 Diastematomiyeli
  152 Q06.3 Diğer konjenital kauda ekuina malformasyonları
  153 Q06.4 Hidromiyeli
  154 Q06.8 Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları
  155 Q06.9 Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış