DUYURU DETAYLARI

 • “METOTREKSAT” İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

  41.A.00/18139

  01.10.2019

  BÖLGE ECZACI ODASI

  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

  Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 26.09.2019 tarih ve E.149332 sayılı yazı ile,

  Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek, 

  Gebelik öncesinde, gebelik sırasında ve emzirme döneminde “Metotreksat” isimli etken madde maruziyeti riski hakkında bilgilendirmede bulunan ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir. 

  İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

  Ecz.Arman Üney

  Genel Sekreter

  TİTCK'nın 26.09.2019 tarih, E.149332 sayılı yazısı için tıklayınız.