DUYURU DETAYLARI

 • 2020 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

   

   

   

                                                                                                                                              

   

   

   

                                                                                                                                              

  Sayı: 00374/ 2020                                                                                                 05/08/2020

  Konu: 2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Hk.

   

                          2020 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

                          SAYIN ÜYEMİZ:

             

              Odamız 2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 25.09.2020 Cuma günü saat 14: 00 'de Eczacı Odamız Hizmet Binası Toplantı salonunda ; çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın (ASIL TOPLANTI ) 26.09.2020 Cumartesi günü saat: 13.00’de  Aksaray Ticaret Odası Konferans Salonununda yapılacaktır .  ( Hacılar Harmanı Mah. Âşık Molla Cad. No:53 AKSARAY )

   

              Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

   

                                                            

                                                                                                       Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                    Başkan

                                                                                                        Ecz. Fatih ÖZÇİFÇİ

   

   

   

  GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama,

  2. Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması,

  3. Saygı duruşu; İstiklal Marşı ,

  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması

  5. Mali Raporların okunması

  6. Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,

  7. Raporların müzakeresi ,

  8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibra-ı,

  9. 2020 -2021 Yılı Taslak Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

  10. Odamız Hizmetinde kullanılmak üzere arsa ve bina alımı, kiralanması, bina yapımı, tefrişatı ve mevcut hizmet binasının ihtiyaç halinde kiralanması ve satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

  11. Dilek ve öneriler,

  12.Kapanış.

   

   

   

  * * * * *  DİKKAT ÇOK ÖNEMLİDİR  * * * * *

              6643 Sayılı Yasanın Değişik 4078 Sayılı Yasanın 1'inci maddesine göre; Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Katılmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.