ÜYE GİRİŞİ
 

 
 
 
 
 
  BAĞLANTILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
TEBEOS
 
 


 
 
 
 
 
SUT VE SGK İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANTISI HK.
 
 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

      Odamız SUT ve  SGK itiraz komisyonu 10.01.2018 tarihinde toplanmıştır.SGK itiraz komisyonunda görüşülen dosyalar incelenmiş olup aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi eczacılarımızın mağduriyetini önleyecektir.

-  Rapor üzerinde yapılacak düzeltmelerin faturayı göndermeden yapılması gerekmektedir.

- Reçeteler karşılanırken raporda belirtilen günlük maximum dozun kontrol edilmesi ve bu dozun üzerine çıkılmaması gerekmektedir.

- İnsülin kalem iğne uçları hastanın mevcut insülin kullanım dozuna göre verilmelidir.

- Hiperkolestremi ilaçları için hastanın 6 aydan uzun süre ara vermesi halinde başlangıç kriterleri aranmaktadır.

- 01.03.2017 tarihinden sonra düzenlenen raporlarda E70.3,    E74.9 , E80.3 , E80.4 ,E80.5 , E80.6 ,E80.7,E88.0 , E88.2 ve  E88.9 kodlarında enteral beslenme solüsyonları muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.

- 22 Eylül 2017 tarihinden sonra Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin” etken maddeli tüm ilaçlarda oral oxybutinine yanıt alınamayan veya tolere edemeyen ibaresi reçete veya raporda belirtilmelidir.

- Ursactive 250 mg kapsülün kısa ürün bilgisinde geçen güncel endikasyonlar;

1- SAFRA TAŞI

2- PRİMER BİLİYER SİROZ(PRİMER BİLİYER KOLANJİT)

3- KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA SAFRA TAŞI/KOLESTAS PROFİLAKSİSİ

4- GEBELİĞİN İNTRAHEPATİK KOLESTAZI

5- KİSTİK FİBROZİS İLE İLİŞKİLİ HEPATOBİLİYER HASTALIKLAR şeklindedir.

                    *** ALKALEN REFLÜ GASTRİT tanısı endikasyonlarından çıkarılmıştır.

·  Düzeltilmiş serum kalsiyum değeri = serum kalsiyumu+0,8*(4-albumin değeri) şeklinde hesaplanmaktadır.

· Yurtdışı sigortalı hastalarda medikal malzeme karşılanırken mutlaka yurt dışı servisinden müstehaklık onayı yaptırılmalıdır.

· Anti-TNF grubu ilaçlarda hastanın ilaca 3 ay veya daha fazla ara vermesi halinde başlangıç kriterleri aranmaktadır.

 
 
 
 
Haber okuma sayısı: 271
 
 
 
 

 

  BAŞKANDAN